СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ 1-7 КЛАС

График за обучение в on-line  среда  за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.

График за обучение в on-line среда  за периода 16.03.2020 г. – 27.03.2020 г.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК