ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017 -2018 Г.

ТРЕТИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА

на

РЕДОВНА СЕСИЯ

/15.05.18 – 15.06.18/

ДАТА

на

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/17.06.18 – 05.07.18/

ДАТА

на

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/01.08.18 – 31.08.18/

Български език и литература 15.05.18 г. 18.06.18г. 01.08.18г.
Български език и литература ЗИП 16.05.18г. 19.06.18г. 02.08.18г.
Английски език 17.05.18г. 20.06.18г. 03.08.18г.
Математика 18.05.18г. 21.06.18г. 06.08.18г.
Математика ЗИП 19.05.18г. 22.06.18г 07.08.18г.
Човек и общество 28.05.18г. 25.06.18г. 08.08.18г.
Човек и природа 29.05.18г. 26.06.18г. 09.08.18г.
Музика 30.05.18г. 27.06.18г. 10.08.18г.
Изобразително изкуство 31.05.18г. 28.06.18г. 13.08.18г.
Домашен бит и техника 01.06.18г. 29.06.18г. 14.08.18г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.18г. 02.07.18г. 15.08.18г.

 

 

ШЕСТИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА

на

РЕДОВНА СЕСИЯ

/15.05.18 – 15.06.18/

ДАТА

на

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/17.06.18 – 05.07.18/

ДАТА

на

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/01.08.18 – 31.08.18/

Български език и литература 15.05.18 г. 18.06.18г. 01.08.18г.
Български език и литература ЗИП 16.05.18г. 19.06.18г. 02.08.18г.
Английски език 17.05.18г. 20.06.18г. 03.08.18г.
Математика 18.05.18г. 21.06.18г. 06.08.18г.
Математика ЗИП 19.05.18г. 22.06.18г 07.08.18г.
История и цивилизация 28.05.18г. 25.06.18г. 08.08.18г.
Човек и природа 29.05.18г. 26.06.18г. 09.08.18г.
Музика 30.05.18г. 27.06.18г. 10.08.18г.
Изобразително изкуство 31.05.18г. 28.06.18г. 13.08.18г.
Технологии и предприемачество 01.06.18г. 29.06.18г. 14.08.18г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.18г. 02.07.18г. 15.08.18г.
Информационни

технологии

05.06.18г. 03.07.18г. 16.08.18г.
География и икономика 06.06.18г. 04.07.18г. 17.08.18г.

 

СЕДМИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА

на

РЕДОВНА СЕСИЯ

/15.05.18 – 15.06.18/

ДАТА

на

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/17.06.18 – 05.07.18/

ДАТА

на

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

/01.08.18 – 31.08.18/

Български език и литература 15.05.18г. 18.06.18г. 01.08.18г.
Български език и литература ЗИП 16.05.18г. 19.06.18г. 02.08.18г.
Английски език 17.05.18г. 20.06.18г. 03.08.18г.
Математика 18.05.18г. 21.06.18г. 06.08.18г.
Математика ЗИП 19.05.18г. 22.06.18г 07.08.18г.
История и цивилизация 28.05.18г. 25.06.18г. 08.08.18г.
Биология и здравно образование 29.05.18г. 26.06.18г. 09.08.18г.
Музика 30.05.18г. 27.06.18г. 10.08.18г.
Изобразително изкуство 31.05.18г. 28.06.18г. 13.08.18г.
Технологии 01.06.18г. 29.06.18г. 14.08.18г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.18г. 02.07.18г. 15.08.18г.
Информационни

технологии

05.06.18г. 03.07.18г. 16.08.18г.
География и икономика 06.06.18г. 04.07.18г. 17.08.18г.
Биология и здравно образование ЗИП 07.06.18г 04.07.18г. 17.08.18г.
Физика и астрономия 08.06.18г 05.07.18г. 20.08.18г.
Химия и опазване на околната среда 11.06.18г 0.07.18г. 21.08.18г.

 

 

Място на провеждане на изпитите:

ОУ „Иван Хаджийски“,

Основна сграда, ет. 1,

кабинет „Музика“

(залата е с осигурено видеонаблюдение)