ПЛАН-ПРИЕМ

Система за прием на ученици в 1 клас на учебната 2017/18 г.

Прием 2017 – 2018