История

Нашата история през погледа на другите:

“…В двора на Троянската църква “Св. Параскева” е

сложено едно старо, двуетажно от дървен и каменен
материал и покрито с каменни плочки здание. Това
здание е градското училище.”
Минко Марковски
“Спомени и очерки из българските революционни
движения”

“…Троянските първенци желаеха да построят една
нова хубава училишна сграда. Старата наистина беше
много лоша и отдавна недостигаше за приемането на
многото малки балканджии, които пристигаха жадни за
наука от отдалечените на часове колиби. Аз препоръчах
бързо започване на новата постройка и дадох за нея
скромна лепта.”
Феликс Каниц – 1871г.

Илия Киряков Белковски – инициатор за построяване
“Жълтото училище”
“…Работата, благодарение на твърдостта, вървя напред
и най-сетне на 26 октоврия новото на три ката училище
с четири големи и две по-малки преподавателски стаи,
с четири квартирни и голям салон на горний кат, бе
готово и чрез водосвет при присъствието на многоброен
народ ся отвори вече…”
Вестник “Турция” – брой 9
Цариград, 14.04.1873г.

“…Вместо старото порутено училище стои величествена
сграда, снабдена с нови учители…”
Вестник “Напредък” – брой 11
Цариград, 14.10.1874г.

“…Наближихме вече Троян. Най-замечателното здание в
този град по онова време, българското училище, измазано
с жълта краска, гордо и величествено стърчеше над
останалите домове…”
Захари Стоянов, “Записки по българските възстания”

Белковски напуска Троян през 1875г. и Златев ръководи
сам учебното дело. В навечерието на Освобождението
вече напълно изградено и разрастнало, нахийското
трикласно училище имало около 460 ученици и се
помещавало в прочутото Жълто училище.

Башибозуци нападат Троян на 7 август 1877г. и го
опожаряват. Първо пламва гордостта на Троян –
Жълтото училище.

Изгарянето на Жълтото училище влошава учебното дело в
града след Освобождението.

През 1896г. на мястото на изгорялото Жълто училище е
построена централната сграда.

През 1915-1920г. е построена пристройката на юг с четири
стаи и вход откъм двора за първия етаж.

През 1938г. е построено общежитието.

През 1957г. е построен физкултурен салон и две учебни
стаи.

През 1967г. е построена надстройка 3-ти етаж на
общежитието.

През 1968г. е построена детската градина и кабинет по
физика.

През 1973г. е построена сградата с учебните работилници,
кабинет по изобразително изкуство, компютърна зала и
физкултурен салон.