Условия

Училището разполага с:

– просторни и светли класни стаи;

– кабинет по химия, физика, биология,

география, история, музика,

математика, български език;

– 3 кабинета по информационни

технологии,

снабдени със съвременни компютри,

лаптоп, мултимедия, оборудвани с

принтери и скенери. В

компютърните кабинети има

Интернет връзка;

– кабинет на педагогическия съветник ;

– хигиенични общи помещения;

– логопедичен кабинет;

– лекарски кабинет;

– зъболекарски кабинет;

– учителска стая;

– стая за помощния персонал;

– канцелария;

-работилници;

-столова със значително намалени

цени на закуските и обяда;

-меню,съобразено с

изискванията за здравословно

хранене на учениците;

-2 физкултурни салона;

– фитнес зала;

– библиотека с учебно-техническа,

педагогическа и методическа

литература, която е ценен

помощник за ученици и учители;

– просторният училищен двор –

предпочитано място за подрастващите;

Училището предлага:

-полуинтернатни групи за

подготовка по всички учебни

предмети (занималня);

– ресурсен център;

– център за ранно професионално

и кариерно развитие;

– МПО „Млад огнеборец“;

– занимания по интереси;

– отдих и спорт;

– клуб по интелектуални спортове –

бридж и шах.;

-игротеки с джаги и други

занимателни игри;