ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 7А КЛАС

“Математиката е наука, която е важна с практическото си приложение, но и с това, че развива логическото мислене“ – с тези думи започна откритият урок по математика, който се проведе в ОУ „Иван Хаджийски“.

В урока участваха ученици от 7А клас, които показаха на практика какви знания и умения са придобили в часовете по точната наука.

Открит урок по Математика в 7А клас

Решаваха тъждествени равенства, демонстрираха как се използват формулите за съкратено умножение, а после се „разтовариха“ от алгебричните задачи от планиметрията.

Открит урок по Математика в 7А клас

Интересни бяха и линейните уравнения с намиране на неизвестна величина, в решението на които се включиха даже и родителите на седмокласниците.

Открит урок по Математика в 7А клас

Открит урок Математика

После децата показаха как чрез уравнения се моделират текстови задачи.

Открит урок по Математика в 7А клас

Урокът завърши с казуси, свързани с признаците за еднаквост на триъгълниците.

Открит урок по Математика в 7А клас

Преподавателят по математика в ОУ „Иван Хаджийски“ Дица Симеонова благодари на родителите за присъствието на открития урок, с което те показваха,  че държат на образованието на децата си.

Открит урок по Математика в 7А клас

Очаквайте видео от открития урок.