ШАХМАТИСТИТЕ НА ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

Четирима ученици от ОУ „Иван Хаджийски“ се занимават активно с шахмат.

Млади шахматисти в ОУ"Иван Хаджийски"

Това са Петър Игнатов, Васил Марковски, Любомир Ангелов и Симона Петкова.

Млади шахматисти в ОУ"Иван Хаджийски"

Те са от четвърти клас и винаги, когато имат време, се отдават на любимата стратегическа игра.

Млади шахматисти в ОУ"Иван Хаджийски"

Училището разполага с 3-D шахматни фигури, които понякога подреждаме на двора.

Те са истинска атракция за децата. Всички с голямо удоволствие движат фигурите по импровизираното шахматно поле.

Млади шахматисти в ОУ"Иван Хаджийски"

Преди дни Петър Игнатов, Васил Марковски, Любомир Ангелов и Симона Петкова участваха и в състезание по шахмат, което беше част от Ученическите спортни игри, организирани от община Троян.