КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЯ

Обучение как да се държим по време на наводнения се проведе в ОУ „Иван Хаджийски“. То се проведе в Часа на класа с ученици от основен етап на образование.

Обучение как да се държим по време на наводнения

Лектор беше Ивелин Иванов от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, който подробно обясни на децата как да се държат преди, след и по време на наводнения.

Обучение как да се държим по време на наводнения С презентация лекторът онагледи теоретичната част на заниманието, което го направи още по-атрактивно и полезно за учениците. Те получиха и специален списък с предмети, които трябва да съдържа т.нар. „Раница за бедствия“, както и флашки с ясни инструкции как да постъпят ако са си вкъщи или в училище и се появи риск от наводнение. Интересен беше и семейният план, който трябва да има във всеки дом, за действия при кризисни ситуации.

Обучението се проведе по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към Министерство на вътрешните работи.