Петокласници от ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян с национална награда от „Природата – наш дом“

Трето място в националното състезание „Природата – наш дом“ спечелиха Мирела Минкова, Емили Луканова и Петър Игнатов.

Национална награда "Природата - наш дом"

Съревнованието се проведе е Националния дворец на децата – София. Протече в пет кръга: първи – представяне и устна защита на предварително подготвени проекти; втори  – отговори на въпроси от тематичен въпросник; трети кръг – разпознаване на птици, защитени и други растения; четвърти – представяне на екологичен макет „Дом на бъдещето“, изразяващ представата на участниците за екологосъобразен дом и пети кръг – представяне на изработени костюми и предмети от отпадъчни материали.

Continue reading

УРОК ПО КОНСТИТУЦИЯ В ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

УРОК ПО КОНСТИТУЦИЯ В ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

С открит урок отбелязахме 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и първия български парламент. Годишнината бе повод учениците да научат повече за тези исторически за държавата ни събития.

Урокът, подготвен от учителя по история Диан Станчев,  започна с химна на Република България.

Чрез мултимедийна презентация, предоставена от Министерство на образованието и науката, бе разказана историята на създаването на Търновската конституция и бяха представени моменти от създаването на първия български парламент.

„Участниците в Учредителното събрание изработват и приемат една модерна за времето си и много либерална Конституция. С дейността си те слагат началото на съвременна свободна България. Затова ние се прекланяме пред делото им и с основание им се възхищаваме“ – каза Диан Станчев.

На видео стената във фоайето на училището бе излъчен документален филм „Търновска конституция“, предоставен от Българската национална телевизия и Народното събрание на Република България.

Отбелязването на 140-годишнината от тази историческа дата е важно, защото Конституцията е сигурната основа за европейското бъдеще и успешното развитие на България в интерес на цялото общество и на всеки български гражданин.

Водещите начала в съвременната българска конституция са основни ценности в законотворческия процес на Народното събрание. Сред тях се открояват: върховенството на правата, достойнството и сигурността на личността и дългът да бъде пазено националното и държавното единство на България; утвърждаването на републиката и парламентарното управление като основи на народовластието, изключващи възможността отделна партия, институция или личност да си присвоява народния суверенитет;
съчетаването на независимостта на властите и институциите с градивното взаимодействие между тях, гарантирани чрез парламентарния контрол и отчетност.

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

От пети клас, в допълнителни часове по Технологии и предприемачество, учениците ще изучават готварство и градинарство“ – това разказа директорът Ралица Бенчева по време на среща с министъра на образованието Красимир Вълчев.

Срещата се проведе под формата на граждански диалог под надслов „Европа в нашия дом“ в Ловеч на 9-ти април, 2019 г.

Освен министър Красимир Вълчев, във форума се включиха народните представители Иван Миховски и Калин Василев,  Станислава Стоянова, – член на парламентарната комисия по образованието, заместник – областният управител Илиян Тодоров, кметът на Ловеч Корнелия Маринова, началникът на РУО – Ловеч Еленко Начев, експерти от РУО – Ловеч, кметове и директори на училища от област Ловеч, общински съветници, учители, граждани.

По време дискусията ОУ „Иван Хаджийски“ представи иновативните практики, които вече прилага и които предвижда така:

Всяка иновация е предизвикателство за нас.

Разширеното изучаване на „Технологии и предприемачество“ в пети клас във факултативни часове е идея, която се приема с голям интерес от децата и с одобрение от родителите.

Предвиждаме учениците теоретично и практически да усвояват готварство и градинарство. Поетапно в шести клас ще въведем шивачество, а в седми  ще се ориентираме към дърводелството и естетически професии.

Материално вече обезпечаваме иновацията. През пролетната ваканция училищна бригада започна разчистване на терен в двора на училището за създаване на опитно поле. Кандидатствахме по общински проект „Обществен форум“ за оборудване на готварския кабинет.

Тук също ще приложим Бел – Ланкастърския метод и така ще интегрираме двете иновации.

Конкретната цел е ясна  – ранното професионално ориентиране на учениците, изграждане на практически  умения и възпитание на трудови навици.  Това е и една първа стъпка в общата цел: да свърже пазара на труда с пазара на образование.“ 

Подготовка на терен за изграждане на опитно поле започна в ОУ „Иван Хаджийски“

Почиства се и се обработва задната част на двора, която граничи с църквата.

Подготовка на терен за изграждане на опитно поле
Подготовка на терен за изграждане на опитно поле

До преди няколко години там се помещаваха учебни и помощни сгради, които в последствие бяха разрушени.

Continue reading