И това ще мине!

В дни, в които на много наши колеги, учители – стожери, им е много трудно – на едните, защото се борят за здравето и за живота си, а на другите – защото се опитват да ги заместят в училище, така че децата да не усещат липси, ние се включваме в инициативата „И това ще мине!“.

Continue reading