Много разнообразен Ден на книгата

Ден на книгата
Фотограф: Марек Макнев

Денят на книгата в ОУ „Иван Хаджийски“ започна с тематично занимание на децата от подготвителната група и на учениците от начален етап. Те сами сглобиха книжка като първо се запознаха с частите ѝ: корици, страници, текст, илюстрации, заглавие, съдържание и др. После по-големите ученици четоха текстове, които по-малките разпознаха и сглобяваха в смислово цяло. Имаше и класическата игра „Познай приказката“, както и любимите на всички гатанки и оцветяване.

В часовете по занимания по интереси следобед, учениците от основен етап също отбелязаха Деня на книгата. Те четоха откъси от любими свои книги, отговаряха на литературни въпроси и обсъждаха ползата от четенето. На края най-добрите четци получиха награди и грамоти.