Нашата мисия

Добре дошли в официалния сайт на ОУ „Иван Хаджийски“ град Троян.

Училище „Иван Хаджийски“ e конкурентноспособно училище,
което предлага качествено и достъпно образование, съчетано с добра материална база.

Нашата цел е изграждане на свободни, морални и инициативни личности
с ярко изразено гражданско съзнание и поведение,
уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете
и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Всички ние активно се ангажираме с възпитанието и обучението на децата
според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз
в духа на демократичните ценности.