„РИСУВАХМЕ“ С КНИГИ В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

В живи картини превърнаха книгите учениците от ОУ „Иван Хаджийски“. Чрез оригинални композиции те превъплътиха своите любими литературни творби и герои в своеобразни „рисунки“.

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

„Бяла, спретната къщурка“, „Житената питка“ и „Малкият принц“ „нарисуваха“ с книги Виктория, Ивет, Григор и Емили от 5А, Мартин и Ивайло от 5Б и Таня, Радинела и Александа от 7 клас.

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

Идеята бе на преподавателката по български език и литература Евгения Калова.

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

Класната на 4 клас Соня Пенчева поде друга инициатива в Седмицата на четенето. Нейните възпитаници гостуваха на децата по подготвителната група, облечени като приказни герои.

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски" Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски" Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

В следобедните занимания децата участваха в читателски маратон, под ръководството на Павлина Капралякова, Здравка Вълчева и  Рада Кордоловска.

Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски" Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски" Седмица на четенето в ОУ "Иван Хаджийски"

ЧЕК КОНТРОЛ в ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

Чекинг контрол в ОУ"Иван Хаджийски"

От 2.10.18 г. ОУ „Иван Хаджийски“ е с нов пропускателен режим. Дворът на училището е обезопасен с електронно затваряне на централния вход. Достъпът се осъществява при спазване на специални изисквания. За целта са изработени инструкции и график. Външните лица се допускат според правила, утвърдени със заповед на директора.

Централният вход се заключва с електронна система. Педагогическият и административният  персонал е снабден с чипове за отваряне на вратата. Пропускателният режим се осъществява от портиер и от дежурните учители, под контрола на главния учител Николай Цочев.

Чекинг контрол в ОУ"Иван Хаджийски"

По време на учебния ден учениците напускат двора на училището само в голямото междучасие и в обедната почивка, или след изрично разрешение от директор, класен ръководител или педагогически съветник.

Целта е нашите ученици да са по-защитени и да се чувстват по-сигурни в училище. Родителите да са по-спокойни за безопасността на децата си. Системата е нова и се надявам да заработи успешно. Чек контролът е честа практика в частните и по-елитните училища, смятам че и за нашето училище ще се утвърди“ – сподели директорът Ралица Бенчева.

Чекинг контрол в ОУ"Иван Хаджийски"

Пропускателният режим в ОУ „Иван Хаджийски“ се осъществява при следните правила:

 1. Учениците представят (при поискване) ученическа лична карта при влизането си в училището.
 2. Педагогическият и непедагогическият персонал има право на свободен достъп до училището в рамките на установеното работно време. При необходимост се допускат и извън него, съгласувано с ръководството на училището. 
 3. Външни лица се допускат в училище след представяне на документ за самоличност, уведомяване на портиера за целта на посещението и регистриране на посещението си в Книга за посещенията на външни лица. В книгата се вписват следните данни: трите имена на посетителя; име на лицето, което ще бъде посетено; дата на посещението; час на влизане; час на излизане.
 4. до деловодството за служебни бележки или други документи, отнасящи се за детето им;
 5. при директор в рамките на установеното работно време
 6. При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска в сградата на училището. При необходимост портиерът търси съдействие на телефон 112.
 7. Педагогическият персонал в училището се посещава във време, което е извън графика на възложената учителска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред. 
 8. Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на законоустановеното им работно време. 
 9. Директорът се посещава от граждани в рамките на работното му време. 
 10. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата. 
 11. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/самоподготовката в двора на училището, а при лоши метеорологични условия – във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала на училището да изпълнява задълженията си. 
 12. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни животни. 
 13. За ремонтни дейности или дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица по списък, утвърден от училищното ръководство.
 14. За участие на родителски срещи се допускат родители, настойници, близки на учениците. 
 15.  Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в училище.

Родителите на учениците се допускат в училището при спазване на следните правила: 

 • посещение при класен ръководител и/или учител при предварително уговорена среща;
 • посещение при класен ръководител и/или учител при предварително уговорена среща;
 • до деловодството за служебни бележки или други документи, отнасящи се за детето им;
 • при директор в рамките на установеното работно време

ОТКРИХМЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Тази година ОУ „Иван Хаджийски“ отваря врати със статута на иновативно.

Това означава, че ние сме организирали вашата общообразоватeлна подготовка чрез нов, модерен начин на преподаване, за да можете вие да научите повече неща, по по-лесен и по-интересен начин. Вие  имате привилегията да учите в най-старата образователна  институция в Троян. Това е гаранция за традиция и качество.

Постарахме се да обновим и естетизираме дворното пространство, фоайето на основната сграда и да направим една уникална ретро класна стая, в която вие, в автентична атмосфера, ще изучавате историческите предмети.“ – каза в словото си директорът Ралица Бенчева и добави:

Скъпи първокласници, за вас този ден е най-вълнуващ! Вие прекрачвате за пръв път училищния праг. Тук ще прекарате много дни, изпълнени с различни вълнения, но винаги водени от ръката на любящ и грижовен учител. Вълнуващ ден е и за седмокласниците, за които днес е последният първи учебен ден в ОУ „Иван Хаджийски“. На вас желая ползотворна учебна година, която да завършите с високи резултати и прием в желаното от вас училище.

Мили деца от подготвителната група! Днес вие пораствате най-много. Вече сте големи и ходите на училище. Място, където ще научавате много неща, но и ще намерите нови приятели, много ще играете и ще се забавлявате.

Обръщам се и към всички родители, които ни се доверяват и оставят в ръцете ни най-голямото си богатство, своите деца. Благодаря ви!

Уважаеми колеги – учители! Вие сте стожери на образованието, възпитанието и културата! Вашата отговорност е огромна, но и  удовлетворението от труда ви е единствено по рода си! Пожелавам ви да имате неизчерпаеми сили и енергия, за да се справите с предизвикателствата, които новото поколение ни отправя!

Скъпи ученици и учители! Днес е вашият ден, днес е вашият празник! На добър час!“

 

МОНИТОРИНГ ПО АМЕРИКАНСКИ ПРОЕКТ

мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Красивата фасада на ОУ „Иван Хаджийски“, която е радост и повод за гордост на троянци,  изглежда така и благодарение на Съединените Американски щати.

През 2014 година основната сградата училището  (покрив и фасада), е обновена по проект, който е „осъществен в резултат на партньорството между Съединените американски щати и България, чрез усилията на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ, Отдела за военно сътрудничество към Американското посолство в България и Община Троян“ – както е изписано до централния вход на ОУ „Иван Хаджийски“.

мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Преди дни екип „Граждански дела“, който функционира към американската армия, направи мониторинг по проекта, за да констатира неговата устойчивост. Училището получи висока оценка за състоянието на фасадата и на покрива, и поздравления за доброто стопанисване.

мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Проверяващите с интерес разгледаха кабинетите в ОУ „Иван Хаджийски“, както и ретро класната стая. Задаваха въпроси, свързани със състоянието на училището, проектите по които се работи и начините на обезпечаване на ремонтните дейности.

мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян Ретро стая мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

мониторинг по американски проект в ОУ "Иван Хаджийски" - Троян