ГРАФИЦИ


ЧАСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 06.07.2020 ДО 31.07.2020 ГОДИНАГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 29.06.2020 ДО 03.07.2020 ГОДИНА


ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 22.06.2020 ДО 26.06.2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 15.06.2020 Г. – 19.06.2020 Г.ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.06.2020 Г. ДО 13.06.2020 Г.ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.06.2020 Г. ДО 05.06.2020 Г.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА 26.05.2020 Г. – 29.05.2020 Г.


ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ЗА ПЕРИОДА 18.05.2020 Г. – 22.05.2020 Г.ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2020 Г. – 15.05.2020 Г.ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 04.05.2020 Г. – 08.05.2020 ГГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 27.04.2020 Г. – 30.04.2020 Г.


График за
дистанционно обучение за периода 21.04.2020 г. – 24.04.2020 г.


График за дистанционно обучение за периода 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г.


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас


Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Дни за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩЕН АВТОБУС