Дневно разписание на училището


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА I- IV КЛАС /ВТОРИ СРОК 2020-2021 Г./ДНЕВЕН ГРАФИК ЗА Обучение от разстояние в електронна среда за V клас, VI клас и VII клас в ПЕРИОДА 17.03.2021 – 02.04.2021 г.


ДНЕВЕН ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОРЕС В ПЕРИОДА 01.02.2021 – 17.03.2021 г.


Дневно разписание-подготвителна групаДневен график 1- 2 класДневен график 3-7 клас

Седмично разписание ЦОУД