СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021-2022 г.УЧЕБНА 2020 – 2021 г.


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА I- IV КЛАС /ВТОРИ СРОК 2020-2021 Г./
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

I.Графици за провеждане на учебните часове при присъствено  обучение и ОРЕС, както следва:

От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.  – присъствено  обучение на  учениците от VII клас, V клас и VI клас в ОРЕС:

№ на час V  клас ОЕРС и несинхронно VI клас ОЕРС и несинхронно VII клас Присъствено
1 час 08:00 – 08.30 08:00 – 08.30 08:00 – 08.40
2 час 08:50 – 09.20 08:50 – 09.20 08:50 – 09.30
3 час 09.50 – 10.20 09.50 – 10.20 09.50 – 10.30
4 час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.10 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.10
6 час 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.40 13.10 – 13.50

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.  – присъствено обучение за учениците от V клас, VI клас и VII клас в ОРЕС:

№ на час V  клас Присъствено VI клас ОЕРС и несинхронно VII клас ОЕРС и несинхронно
1 час 08:00 – 08.40 08:00 – 08.30 08:00 – 08.30
2 час 08:50 – 09.30 08:50 – 09.20 08:50 – 09.20
3 час 09.50 – 10.30 09.50 – 10.20 09.50 – 10.20
4 час 10.40 – 11.20 10.40 – 11.10 10.40 – 11.10
5 час 11.30 – 12.10 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00
6 час 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00
7 час 13.10 – 13.50 13.10 – 13.40 13.10 – 13.40

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците от VI клас, V клас и VII клас в ОРЕС:

№ на час V  клас ОЕРС и несинхронно VI клас Присъствено VII клас ОЕРС и несинхронно
1 час 08:00 – 08.30 08:00 – 08.40 08:00 – 08.30
2 час 08:50 – 09.20 08:50 – 09.30 08:50 – 09.20
3 час 09.50 – 10.20 09.50 – 10.30 09.50 – 10.20
4 час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.20 10.40 – 11.10
5 час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.10 11.30 – 12.00
6 час 12.30 – 13.00 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00
7 час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.50 13.10 – 13.40


ДНЕВЕН ГРАФИК ЗА Обучение от разстояние в електронна среда за V клас, VI клас и VII клас в ПЕРИОДА 17.03.2021 – 02.04.2021 г.


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОКСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 04_01_2021 – 31_01_2021 ГОДИНА


Седмично разпределение   на педагогическо  взаимодействие /педагогически ситуации/ в разновъзрастова подготвителна група за задължително предучилищно обучение от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии
през  периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В IV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ОТ 14.12.2020 ДО 21.12.2020  ГОДИНА


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 5 – 7 КЛАС
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОКГрафик за обучение в on-line  среда  за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.График за обучение в on-line среда  за периода 16.03.2020 г. – 27.03.2020 г.