УЧИЛИЩНИ ПЛАНОВЕ

Учебни планове 2017-2018 година

Годишен план на училището за 2017-18 година

Училищни учебни планове 2017-18 г.

Училищен учебен план за 1 клас 

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Индивидуален учебен план на Анка Петрова

Индивидуален учебен план на Цветозар Ванчев

Индивидуален учебен план на Даяна Иванова

Индивидуален учебен план на Силвия Владимирова

Индивидуален учебен план на Васил Василев

Седмично разписание на учебните часове

Учебни планове 2016-2017 година

Училищен учебен план за 1 клас 2016 -2017 учебна година 

 

Училищен учебен план за 5 клас 2016-2017 учебна година