Правилници

Правилник за Дейността на училището 2017-18 г. Правилник за вътрешния трудов ред Училищна програма За часовете, които не се водят от учители специалисти План за защита при бедствия План за квалификационна дейност  през учебната  2016-2017г. Годишен план на училището  за учебната 2016-2017г. Правилник за дейността на училището 2016-2017 г. Правилник за вътрешния трудов ред Правилник … Continue reading Правилници

Архив на купувача

Профил на купувача Достъп до всички документи:  Documents Категории Договори Изпълнение на договори Оферти Вътрешни правила за документацията Протоколи Публична покана Технически спецификации Заповеди     Алтернативен линк: http://ou-ihtroyan.info/profil