САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“,Основна сграда, ет. 2, кабинет „Компютърен“

Начален час на изпитите 16.00


ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 Г.

Място на провеждане на изпитите:

ОУ „Иван Хаджийски“,

Основна сграда, ет. 2,

кабинет „Компютърен“

Начален час на изпитите 16.00

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, компютърен кабинет. Начален час на изпитите 16.00

ВТОРИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 04.03.2020 г.- 15.06.2019 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 07.04.2020 г.   ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г. – 11.05.2020  
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
Околен свят 12.03.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, кабинет „Биология“ (залата е с осигурено видеонаблюдение). Начален час на изпитите 16.00

ТРЕТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 04.03.2020 г.- 15.06.2019 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 07.04.2020 г.   ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г. – 11.05.2020  
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
Компютърно моделиране 19.03.2020 г. 09.04.2020 г. 13.05.2020 г.
Човекът и обществото 12.03.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Човекът и природата 11.03.2020 г. 01.04.2020 г. 04.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, кабинет „Биология“ (залата е с осигурено видеонаблюдение). Начален час на изпитите 16.00

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 04.03.2020 г.- 18.03.2020 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 07.04.2020 г. ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г.- 11.05.2020 г.
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
Компютърно моделиране 19.03.2020 г. 09.04.2020 г. 13.05.2020 г.
Човекът и обществото 12.02.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Човекът и природата 11.03.2020 г. 01.04.2020 г. 04.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, кабинет „Биология“ (залата е с осигурено видеонаблюдение). Начален час на изпитите 16.00

ПЕТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ  04.03.2020 г.- 20.03.2020 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 22.04.2020 г. ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г.- 18.05.2020 г.
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
История и цивилизации 12.03.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Човек и природа 11.03.2020 г. 01.04.2020 г. 04.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Технологии и предприемачество ИУЧ 23.03.2020 г.  21.04.2020 г. 15.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.
Информационни технологии 19.03.2020 г. 09.04.2020 г. 13.05.2020 г.
География и икономика 20.03.2020 г. 22.04.2020 г. 18.05.2020 г.
       

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, кабинет „Биология“ (залата е с осигурено видеонаблюдение). Начален час на изпитите 16.00

ШЕСТИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 04.03.2020 г.- 20.03.2020 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 22.04.2020 г. ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г.- 18.05.2020 г.
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
История и цивилизации 12.03.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Човек и природа 11.03.2020 г. 01.04.2020 г. 04.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.
Информационни технологии 19.03.2020 г. 09.04.2020 г. 13.05.2020 г.
География и икономика 20.03.2020 г. 22.04.2020 г. 18.05.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 г.

 Форма на обучение: САМОСТОЯТЕЛНА

Място на провеждане на изпитите: ОУ „Иван Хаджийски“, Основна сграда, ет. 2, кабинет „Биология“ (залата е с осигурено видеонаблюдение). Начален час на изпитите 16.00

СЕДМИ КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 04.03.2020 г.- 25.03.2020 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.03.2020 г.- 24.04.2020 г. ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 27.04.2020 г.- 21.05.2020 г.  
Български език и литература 04.03.2020 г. 26.03.2020 г. 27.04.2020 г.
Български език и литература ИУЧ 05.03.2020 г. 27.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Английски език 10.03.2020 г. 08.04.2020 г. 12.05.2020 г.
Математика 06.03.2020 г. 30.03.2020 г. 29.04.2020 г.
Математика ИУЧ 09.03.2020 г. 31.03.2020 г. 30.04.2020 г.
История и цивилизации 12.03.2020 г. 10.04.2020 г. 14.05.2020 г.
Биология и здравно образование 11.03.2020 г. 01.04.2020 г. 04.05.2020 г.
Музика 13.03.2020 г. 02.04.2020 г. 05.05.2020 г.
Изобразително изкуство 16.03.2020 г. 03.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Технологии и предприемачество 17.03.2020 г. 06.04.2020 г. 08.05.2020 г.
Физическо възпитание и спорт 18.03.2020 г. 07.04.2020 г. 11.05.2020 г.
Информационни технологии 19.03.2020 г. 09.04.2020 г. 13.05.2020 г.
География и икономика 20.03.2020 г. 22.04.2020 г. 18.05.2020 г.
Физика и астрономия 24.03.2020 г. 23.04.2020 г. 19.05.2020 г.
Химия и опазване на околната среда 25.03.2020 г. 24.04.2020 г. 21.05.2020 г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ОТ УЧИЛИЩНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2018 -2019 Г.

Място на провеждане на изпитите:

ОУ „Иван Хаджийски“,

Основна сграда, ет. 2,

кабинет „Компютърен“

(залата е с осигурено видеонаблюдение)

Начален час на изпитите 13.40

ВТОРИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ 15.05.2019 г. -15.06.2019 г. ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 17.06.2019 г. -10.07.2019 г.   ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 01.08.2019 г. – 31.08.2019 г.  
Български език и литература 13.05.19 г. 20.06.19г. 01.08.19г.
Български език и литература ИУЧ 14.05.19г. 21.06.19г. 02.08.19г.
Английски език 15.05.19г. 24.06.19г. 05.08.19г.
Математика 16.05.19г. 25.06.19г. 06.08.19г.
Математика ИУЧ 17.05.19г. 26.06.19г 07.08.19г.
Околен свят 28.05.19г. 27.06.19г. 08.08.19г.
Музика 29.05.19г. 28.06.19г. 09.08.19г.
Изобразително изкуство 30.05.19г. 01.07.19г. 12.08.19г.
Технологии и предпиемачество 31.05.19г. 02.07.19г. 13.08.19г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.19г. 03.07.19г. 14.08.19г.

ПЕТИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ /15.05.18 – 15.06.18/ ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /17.06.18 – 10.07.18/ ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /01.08.18 – 31.08.18/
Български език и литература 13.05.19 г. 20.06.19г. 01.08.19г.
Български език и литература ИУЧ 14.05.19г. 21.06.19г. 02.08.19г.
Английски език 15.05.19г. 24.06.19г. 05.08.19г.
Математика 16.05.19г. 25.06.19г. 06.08.19г.
Математика ИУЧ 17.05.19г. 26.06.19г 07.08.19г.
История и цивилизации 05.06.19г. 04.07.19г. 15.08.19г.
Човек и природа 28.05.19г. 27.06.19г. 08.08.19г.
Музика 29.05.19г. 28.06.19г. 09.08.19г.
Изобразително изкуство 30.05.19г. 01.07.19г. 12.08.19г.
Технологии и предприемачество 31.05.19г. 02.07.19г. 13.08.19г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.19г. 03.07.19г. 14.08.19г.
Информационни технологии 06.06.19г. 05.07.19г. 16.08.19г.
География и икономика 07.06.18г. 08.07.19г. 19.08.19г.
       

ШЕСТИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ /15.05.18 – 15.06.18/ ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /17.06.18 – 10.07.18/ ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /01.08.18 – 31.08.18/
Български език и литература 13.05.19 г. 20.06.19г. 01.08.19г.
Български език и литература ИУЧ 14.05.19г. 21.06.19г. 02.08.19г.
Английски език 15.05.19г. 24.06.19г. 05.08.19г.
Математика 16.05.19г. 25.06.19г. 06.08.19г.
Математика ИУЧ 17.05.19г. 26.06.19г 07.08.19г.
История и цивилизации 05.06.19г. 04.07.19г. 15.08.19г.
Човек и природа 28.05.19г. 27.06.19г. 08.08.19г.
Музика 29.05.19г. 28.06.19г. 09.08.19г.
Изобразително изкуство 30.05.19г. 01.07.19г. 12.08.19г.
Технологии и предприемачество 31.05.19г. 02.07.19г. 13.08.19г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.19г. 03.07.19г. 14.08.19г.
Информационни технологии 06.06.19г. 04.07.19г. 16.08.19г.
География и икономика 07.06.18г. 08.07.19г. 19.08.19г.
       

СЕДМИ КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА на РЕДОВНА СЕСИЯ /15.05.18 – 15.06.18/ ДАТА на ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /17.06.18 – 10.07.18/ ДАТА на ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /01.08.18 – 31.08.18/
Български език и литература 13.05.19 г. 20.06.19г. 01.08.19г.
Български език и литература ИУЧ 14.05.19г. 21.06.19г. 02.08.19г.
Английски език 15.05.19г. 24.06.19г. 05.08.19г.
Математика 16.05.19г. 25.06.19г. 06.08.19г.
Математика ИУЧ 17.05.19г. 26.06.19г 07.08.19г.
История и цивилизации 05.06.19г. 04.07.19г. 15.08.19г.
Биология и здравно образование 28.05.19г. 27.06.19г. 08.08.19г.
Музика 29.05.19г. 28.06.19г. 09.08.19г.
Изобразително изкуство 30.05.19г. 01.07.19г. 12.08.19г.
Технологии и предприемачество 31.05.19г. 02.07.19г. 13.08.19г.
Физическо възпитание и спорт 04.06.19г. 03.07.19г. 14.08.19г.
Информационни технологии 06.06.19г. 04.07.19г. 16.08.19г.
География и икономика 07.06.19г. 08.07.19г. 19.08.19г.
Физика и астрономия 11.06.19г 09.07.19г. 20.08.19г.
Химия и опазване на околната среда 12.06.19г 10.07.19г. 21.08.19г.

Място на провеждане на изпитите:

ОУ „Иван Хаджийски“,

Основна сграда, ет. 2,

кабинет „Компютърен“

(залата е с осигурено видеонаблюдение)

Начален час на изпитите 13.30


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Вашият коментар