Национален маратон на четенето

ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНИЯ МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

Тази година ОУ „Иван Хаджийски“ се включи в Националния маратон на четенето по нетрадиционен начин.

Учителите от начален етап Соня Пенчева и Николай Цочев, заедно с училищният психолог Марек Макнев и директорът Ралица Бенчева, гостуваха в един от кварталите, в които живеят много ученици от училището.

Преподавателите бяха подготвили гатанки и книжки за децата.

Обяви се съревнование за най-бързо решена загадка. Получи се много забавна надпревара, в която се включиха и малки и големи. Многобройната публика не се въздържа да се включи и да подсказва на участниците.

Съревнованието спечелиха онези, които събраха най-много листчета за решени гатанки.

Това беше истинско интерактивно занимание, в реална среда и колегите Соня Пенчева и Николай Цочев се справиха наистина отлично.

Застанахме близо до децата и до родителите. Забавлявахме се много и това бе един различен начин да стигнем до тях, да видим къде и как живеят, да общуваме в непосредствена близост.

Инициативата бе част от Националния маратон на четенето, организиран от Министерството на образованието и науката, във връзка с Националния план за действие на Националната стратегия за повишаване на грамотността.

Инициативата на ОУ „Иван Хаджийски“се оказа наистина много сполучлива и смятам да я повторим на други места и с други деца“ – сподели директорът Ралица Бенчева.

След като решиха гатанките и почетоха от книжките, децата, а и публиката,  съвсем заслужено получиха награди и бонбони.