Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОУ „Иван Хаджийски“ ще бъде включено в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Иновацията е въвеждане на Бел-Ланкастърския метод на преподаване, или т.нар „взаимоучителна метода“.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Методът е базиран на това по-големите и (или) по-способни ученици да подпомагат в обучението по-малките и по-изоставащите деца.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

В ОУ „Иван Хаджийски“ Бел-Ланкастърският метод ще се прилага в часовете по български език и литература и в часовете по самоподготовка при целодневната организация на обучение.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Този тип обучение се приема повече като получаване на съвети от приятел и това е една от причините да бъде толкова ефективно.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Бел – Ланкастърският метод е един от естествените начини за възпитание. Не е необходимо всички деца да са поставени в рамките на възраст, ръст и дори умствен потенциал, за да бъдат съставени групи и класове. Малки и големи ще могат да учат заедно и да изпитват удоволствие от това. Позитивен ефект очакваме и изцяло върху комуникативните умения на включените в групите ученици, тяхната емпатия и емоционална интелигентност“ – сподели директорът на ОУ „Иван Хаджийски“ Ралица Бенчева.

Иновативно училище ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Обучението чрез връстници или чрез деца от по-висока възрастова група (типично за взаимното училище) е метод, широко прилаган от обществени организации и асоциации по програми, свързани с Европейския съюз. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование училищата се обявяват  за иновативни за срок от 4 години, след като са представили пред Министерството на образованието и науката програма, която ще реализират в рамките на периода.