АЗ ОБИЧАМ КОЛЕДА

кОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ НАГРАДИ

Във весела състезателна игра под надслов „Аз обичам Коледа“ участваха ученици от 4. и 5. клас от ОУ „Иван Хаджийски“.

Continue reading

ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ ВЪВЕДЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ

Европейска комисия
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Европейският инструмент е по система SELFIE и служи за самооценяване на дигиталния потенциал на училището.

SELFIE  означава самодиагностика на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии. Инструментът е предназначен да помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците. Continue reading