РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

От пети клас, в допълнителни часове по Технологии и предприемачество, учениците ще изучават готварство и градинарство“ – това разказа директорът Ралица Бенчева по време на среща с министъра на образованието Красимир Вълчев.

Срещата се проведе под формата на граждански диалог под надслов „Европа в нашия дом“ в Ловеч на 9-ти април, 2019 г.

Освен министър Красимир Вълчев, във форума се включиха народните представители Иван Миховски и Калин Василев,  Станислава Стоянова, – член на парламентарната комисия по образованието, заместник – областният управител Илиян Тодоров, кметът на Ловеч Корнелия Маринова, началникът на РУО – Ловеч Еленко Начев, експерти от РУО – Ловеч, кметове и директори на училища от област Ловеч, общински съветници, учители, граждани.

По време дискусията ОУ „Иван Хаджийски“ представи иновативните практики, които вече прилага и които предвижда така:

Всяка иновация е предизвикателство за нас.

Разширеното изучаване на „Технологии и предприемачество“ в пети клас във факултативни часове е идея, която се приема с голям интерес от децата и с одобрение от родителите.

Предвиждаме учениците теоретично и практически да усвояват готварство и градинарство. Поетапно в шести клас ще въведем шивачество, а в седми  ще се ориентираме към дърводелството и естетически професии.

Материално вече обезпечаваме иновацията. През пролетната ваканция училищна бригада започна разчистване на терен в двора на училището за създаване на опитно поле. Кандидатствахме по общински проект „Обществен форум“ за оборудване на готварския кабинет.

Тук също ще приложим Бел – Ланкастърския метод и така ще интегрираме двете иновации.

Конкретната цел е ясна  – ранното професионално ориентиране на учениците, изграждане на практически  умения и възпитание на трудови навици.  Това е и една първа стъпка в общата цел: да свърже пазара на труда с пазара на образование.“