УРОК ПО КОНСТИТУЦИЯ В ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

УРОК ПО КОНСТИТУЦИЯ В ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“

С открит урок отбелязахме 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и първия български парламент. Годишнината бе повод учениците да научат повече за тези исторически за държавата ни събития.

Урокът, подготвен от учителя по история Диан Станчев,  започна с химна на Република България.

Чрез мултимедийна презентация, предоставена от Министерство на образованието и науката, бе разказана историята на създаването на Търновската конституция и бяха представени моменти от създаването на първия български парламент.

„Участниците в Учредителното събрание изработват и приемат една модерна за времето си и много либерална Конституция. С дейността си те слагат началото на съвременна свободна България. Затова ние се прекланяме пред делото им и с основание им се възхищаваме“ – каза Диан Станчев.

На видео стената във фоайето на училището бе излъчен документален филм „Търновска конституция“, предоставен от Българската национална телевизия и Народното събрание на Република България.

Отбелязването на 140-годишнината от тази историческа дата е важно, защото Конституцията е сигурната основа за европейското бъдеще и успешното развитие на България в интерес на цялото общество и на всеки български гражданин.

Водещите начала в съвременната българска конституция са основни ценности в законотворческия процес на Народното събрание. Сред тях се открояват: върховенството на правата, достойнството и сигурността на личността и дългът да бъде пазено националното и държавното единство на България; утвърждаването на републиката и парламентарното управление като основи на народовластието, изключващи възможността отделна партия, институция или личност да си присвоява народния суверенитет;
съчетаването на независимостта на властите и институциите с градивното взаимодействие между тях, гарантирани чрез парламентарния контрол и отчетност.