ПОКАНА

Обществен съвет

На 30.10.2019 г. /сряда/, в 17.30 часа в ОУ „Иван Хаджийски“ ще се проведе събрание за избор на членове на Обществения съвет.

Дневен ред:

1.Номинации и избор на членове на Обществения съвет.

2.Разни.