БРОНЗОВИ МЕДАЛИСТИ В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Национално състезание по природни науки и екология, 3 място - Петър Игнатов и Мирела Минкова

Трето място в Национално състезание по природни науки и екология зае отборът на ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян.

Състезанието се проведе от 22-ри до 24-ти ноември в Търговище. Участваха 95 ученици от 22 области, с общо 52 проекта, свързани с проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Състезанието протече в два кръга: в първия участниците показаха разработени от тях цялостни проекти на постерна сесия (изложба), а във втория кръг проектите бяха публично защитени.

ОУ „Иван Хаджийски“ бе представено от Мирела Минкова и Петър Игнатов от 6А клас. Те, под ръководството на учителката Богдана Христова, изработиха и защитиха проект под надслов „Между два свята“. Замисълът беше, чрез поредица от метафори, да се покаже правилното и отговорно отношение към екологичното здраве на планетата, и обратното – неглижиращо-безотговорното поведение на замърсяващите света. Националната комисия оцени задълбоченото познаване на екологичната проблематика и отличната защита на Мирела Минкова и Петър Игнатов и те заеха призовото трето място. Националното състезание по природни науки и екология е традиционно. Целта му е да даде шанс на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.