ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

Уважаеми ученици, родители и колеги,

във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболяванията от грип и остри респираторни заболявания ви информирам, че Ръководството на училището е взело следните мерки, за да се чувствате защитени:

Всички учители в началото на всеки учебен час ще напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена, да се мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки, да използват само лични пособия. Да избягват пряк достъп помежду си.

След приключване на всеки учебен час ще се осъществява проветряване на помещенията.

Осигурени са средства за дезинфекцирането на ръцете на децата и учениците, което ще става под контрол на учителите.

Всеки ученик и родител ще получи Информационната брошура с Въпроси и отговори относно новия коронавирус. В класните стаи,  фоайетата и санитарните възли са поставени информационни табели, свързани с преките действия, които всеки трябва да предприеме.

Ежедневно ще се дезинфекцират подовете във кабинетите и класни стаи, както и повърхностите (чинове, дръжки на вратите и прозорците, ключове за осветление, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.) най-малко два пъти на ден. Коридорите, фоайетата и санитарните възли ще се дезинфекцират след всяко междучасие. Пред входовете има дезинфекциращи постелки, а в санитарните помещения са осигурени дезинфектанти, течен сапун и течаща топла вода Дезинфекциращи средства за ръце има  и във всеки кабинет и класна стая.

Шофьорът на училищния автобус извършва дезинфекция на автобуса след всяко пътуване (сутрин и следобед).

Портиерът на училището не допуска в двора и в сградите външни лица, родители и др. При необходимост, може да изчаквате детето си, служител или учител пред главната порта.

Уважаеми родители,

Моля изпращайте на училище децата си само ако са здрави. Осигурете им мокри кърпички и вода. Напомняйте им за стриктното спазване на личната хигиена

Уведомяваме ви, че медицинското лице ще осъществява филтър на входа на училището всяка сутрин, чрез измерване на телесната температура с дистанционен термометър. При установяване на повишена стойност или други симптоми по преценка на медицинското лице, ще бъдете надлежно уведомени, за да осигурите здравни грижи за детето.

Всичко това правим, за да се чувствате вие и вашето дете в безопасна и контролирана среда!

Учебния процес ще възобновим в понеделник, 16-ти март.