БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система .

Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас това  беше за първи път. И за учителите, и за децата, и за родителите!

В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите, превъзмогнахме себе си и системата – Вие, родителите, ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си – Вие ни окуражавахте!

И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня, то ние искрено си признаваме:

И ВИЕ, РОДИТЕЛИТЕ, СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!

Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на Вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители,  нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да  бъдат самотата и изолацията.

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!

БЕЗ РОДИТЕЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

Знаехме го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, Вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме Вашите проблеми, колебания и волята да ги преодолеете.  Защото ние сме и Вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота:

КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХЪТ И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ!

Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин и ето, че сега идва и следващата стъпка:

КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ!

И затова Вие, родителите, също станахте ученици, Вие също се върнахте    „в училище“, Вие също учите заедно с нас всеки ден от голямото училище на живота – как да сме добри с децата ни, как да сме загрижени, как да сме отговорни, как да сме достойни за тяхното уважение, как да опазим нашето и тяхното здраве и живот и затова:

ПОКЛОН ПРЕД ВАС, РОДИТЕЛИ!

Благодарим Ви, че преоткрихте децата си, себе си, семейството, дома, трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, „забранените“ паркове и … живота, който имахме преди!

Години наред мечтаехме връзката, учител – ученик – родител, да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега, благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световната заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното – успявате да съхраните българското семейство!

БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!

Заради всичко това, от името на всички учители, искаме да Ви благодарим, уважаеми родители, че се справяте в тази ситуация по най-добрия начин, че преодолявате собствените си стереотипи, че сме единни!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Пазете се, защото заедно с нашите деца сме нужни на бъдещето …

29.03.2020 г.

От социалните партньори в системата на предучилищното и училищното образование