„Деня на безопасност на пътя“

Деня на безопасност на пътя
Деня на безопасност на пътя

С две инициативи отбелязахме „Деня на безопасност на пътя“ , който по традиция е част от Европейската седмица на мобилността. Мотото на кампанията е „Остани жив! Пази живота“.

В ОУ „Иван Хаджийски“ инициативите подготви и реализира Ивелина Василкова – учител по физическо възпитание и спорт. Тя направи тематична презентация, която представи  на ученици от 6-ти клас. В последствие информационният материал ще бъде предоставен на класните ръководители, които ще могат да го ползват в часовете по безопасност на движението.

Освен теоретичната час, за децата беше подготвен и специален флаш моб. С тематични табели, призоваващи за внимание и дисциплина на пътя, те направиха демонстрационно образцово пресичане на пешеходна пътека.

„Безопасното поведение на децата и учениците на пътя е част от тяхната обща култура, възпитание и образование. Ние работим усилено в тази посока, защото това наистина спасява човешки животи. Благодаря на г-жа Ивелина Василкова, която е млад колега и стана част от нашия преподавателски колектив само преди дни. Тя веднага показа инициативност и желание за работа. Децата усещат това и се отзовават с интерес и активност“ – сподели директорът на ОУ „Иван Хаджийски“ Ралица Бенчева. През учебната година предстои непрекъсната работа, още инициативи  и интерактивни занимания, свързани с безопасността на пътя.