„Иновации в педагогическата теория и практика“

Педагогическа конференция Плевен

Прилагането на компетентостен подход в обучението по технологии и предприемачество е втората иновация, която въвеждаме от тази учебна година в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Преди да бъде направено проектното предложение за одобрение от Министерството на образованието, иновацията бе предхождана от теоретична разработка в научен доклад, изготвен от директора на училището Ралица Бенчева.

Докладът  послужи като теоретична основа за кандидатстването за иновативната практика. Използвах го за аргументация на проектното предложение. Сега получих и възможност да го представя пред широка научна аудитория на конференция „Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес“ – обясни тя.

Конференцията се проведе в петък, 09.10.2020 г. в Плевен по инициатива на плевенския Педагогически колеж. Председател на Организационния комитет и домакин на събитието беше доц. д-р Емил Бузов. Конференцията се провежда за втора поредна година и има научно-практически характер. Участие взеха университетски преподаватели и педагогически специалисти от цялата страна. Те представиха доклади в три тематични направления: „Взаимодействия и партньорства в образованието“, „Управление и качество на образованието“ и третото – „Иновации в педагогическата теория и практика“, част от което беше докладът на Ралица Бенчева.