За Деня на будителите – нов Кабинет по хуманитарни науки

мебели с образи на Будителите

В Кабинет по хуманитарни науки ще могат да се обучават вече учениците в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Той бе окончателно завършен наскоро, а официалното му откриване е посветено на Деня на народните будители.

Кабинетът е оборудван с тематични маси с изображенията на Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Христо Ботев, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов,  Елин Пелин, Йордан Йовков, Алеко Константинов, Николай Хайтов. Освен ликовете на творците има и цитати от най-известните им произведения.

В кабинета  са поставени и две конферентни маси, които са посветени на Елисавета Багряна и Дора Габе. Тематичното оборудване завършва с шкаф – пано с ликовете на Св. Св. Кирил и Методий.

Освен че създава атмосферата и има естетическата стойност, оборудването определено може да се използва и като дидактично средство в часовете по история и литература. Децата наистина се впечатляват и лесно възприемат информацията по този достъпен и нагледен начин. В часовете учениците си избират различни чинове и така имат възможност спокойно да разгледат и да прочетат информацията от изображенията, която включва името на твореца, периода, в който е живял и цитат от негово произведение“ – сподели директорът на ОУ „Иван Хаджийски“ Ралица Бенчева.

Освен с Кабинета по хуманитарни науки училището вече разполага и с четири нови тематични шкафа, поставени във фоайетата. Те са посветени на патрона на училището Иван Хаджийски. На тях се вижда портретна снимка на социолога, извадки от негови произведения и факти от биографията му.