ДОБЪР ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

Добър педагогически опит в областта на образователната интеграция споделихме с колеги от цялата страна. Това стана възможно благодарение на национален конкурс, който бе част от Петата научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Инициативата за Конференцията бе Министерството на образованието и науката и на синдиката на българските учители.

Опитът, който представих в доклада за конкурса и Конференцията, бе свързан с въвеждането на иновация с практическо прилагане на компетентностен подход в обучението по технологии и предприемачество и начинът, по който това допринася за реализирането на стратегиите за развитие на образователните институции.

Акцентирах върху целите, които се постигат с прилагането на компетентностния подход по технологии и предприемачество и описание на самия иновативен процес. Представих пред колегите стъпки и индикатори за проследяване на напредъка и очакваните резултати, съответствието с принципите и целите на националните и европейски образователни приоритети.

Надявам се да съм била полезна на колегите от други образователни институции, със сходни на нашето училище характеристики“ – сподели директорът на ОУ „Иван Хаджийски“ Ралица Бенчева.

 По предварителна програма научнопрактическата конференция трябваше да се проведе през есента на 2020 г. във Велинград, но предвид епидемиологичната ситуация, повечето дейности се проведоха в електронна среда, от разстояние.

Участниците в научния форум получиха грамоти за разработен материал и удостоверения за участие в курс на тема „Образование в мултикултурна среда“.