Признание за малкия Васко

Четвъртокласникът Васил Киряков от ОУ „Иван Хаджийски“ получи грамота и награда за издигане престижа на училището. Наскоро той участва в състезанието „Ключът на музиката“. Представи се отлично и се класира за участие в националния кръг.

Участието на нашите ученици в различни извънучилищни конкурси, състезания, олимпиади  е много важно. Така те реално се съизмерват със съучениците си, себеоценяват се по-адекватно, събират опит, създават нови контакти и приятелства. Възпитават в себе си състезателен дух и умения за работа в конкурентна среда“ – сподели Ралица Бенчева, директор на ОУ „Иван Хаджийски“. Тя връчи почетна грамота и на Ценка Банкова, учител по музика. Преподавателката подготви учениците за участие в състезанието изключително старателно и децата постигнаха отлични резултати.