ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПЮТЪРНАТА АНИМАЦИЯ

Първи стъпки в компютърна анимация направиха учениците от трети клас в ОУ „Иван Хаджийски“. Това стана по време на открит урок по компютърно моделиране. Занятието проведе Николай Цочев – старши учител.

Урокът започна с интерактивна игра, в която учениците показаха познанията си за входните и изходните устройства на компютъра. После третокласниците бяха разделени на два отбора: „Джон Атанасов“ и „Асен Йорданов“. Задачата беше свързана с програмните блокове в  Scratch  – среда за програмиране.

Последва частта на урока, в която учениците придобиват нови знания. Те се учиха как се прави компютърна анимация и успяха да създадат чрез похватите на компютърното моделиране първите си анимационни кадри.

Целият учебен час беше изключително динамичен и интересен не само за децата, но и за гостите на открития урок – Ралица Бенчева, директор на училището, Марек Макнев, заместник-директор, Соня Пенчева и Бонка Минкова, учители в начален етап и Здрава Вълчева и Рада Кордоловска, учители възпитатели в начален етап. „Часовете по компютърно моделиране станаха любими на децата“ – сподели Николай Цочев и добави, че в края на учебната година третокласниците ще направят и проект – анимирана компютърна картичка.