Националните педагогически четения

Бел-Ланкастърския метод на преподаване представи началната учителка Миглена Апостолова. Това стана на Националните педагогически четения. Те се проведоха  под надслов „Да запазим усмивката в училище“. Участие взеха педагози от цялата страна.

За мен беше важно да участвам в този форум, защото мисля че споделям една добра и работеща практика, каквато е прилагането на Бел-Ланкастърския метод. Той е и първата иновация, която внедрихме в ОУ „Иван Хаджийски“ преди две години. Лично аз го прилагам успешно в преподавателската си работа предполагам, че може да бъде полезен и на други колеги“ – сподели Миглена Апостолова.

Участието на млади колеги в научно-практически конференции, каквито са Националните педагогически четения е сериозна крачка в тяхната квалификация и професионално развитие. Затова ръководството на училището подкрепя, инициира и дори провокира желанието за научно-теоретична работа, особено за младите колеги, които трябва да свикнат да се изявяват и да участват в живота на педагогическата общност и извън рамките на образователната институция. Поздравления за смелостта на Миглена Апостолова, колега със само две години педагогически стаж, да направи тази смела стъпка! Смятам, че е изключително навременна!“ – коментира директорът на ОУ „Иван Хаджийски“ Ралица Бенчева. Тази година Националните педагогически четения бяха петнадесети поред и се проведоха в с. Рибарица от 5-ти до 7-ми юли.