ИЗЛОЖБА ОТ КУКЛИ

Изложба от ръчно изработени кукли украси фоайето на първия етаж на ОУ „Иван Хаджийски“.

Куклите са произведения на изкуството и са изработени от Петранка Карликова – учител в ловешко училище. Тя реши да направи изложба – дарение на ОУ „Иван Хаджийски“, като предостави за експозицията 28 кукли. Всяка от тях е облечена в народна носия, представяща фолклорните традиции на една от държавите – членки на Европейския съюз.

Куклите са изработени от традиционни материали. Преди да попаднат в троянското училище, те са показвани в различни ловешки образователни институции.

Ръководството на ОУ „Иван Хаджийски“ изказва благодарност на Петранка Карликова. Изложбата ще остане експонирана до средата на месец декември, когато ще бъде заменена с коледна такава.